Osem hlavných pokušení

3 okt

Ústupok bruchu. Smilstvo. Láska k peniazom. Smútok. Hnev. Duchovná znechutenosť. Márna sláva. Namyslenosť.
(Podľa Evagria Pontského († 399) koreňom týchto zlých myšlienok je nezriadená láska k sebe samému)

Please follow and like us:
Počet videní: : 29