Otvorenie nového školského roka pre učiteľov náboženstva, katechétou

4 sep

19. 09. 2012 – DKÚ PA – Dňa 14. septembra 2012 sa katechéti Prešovskej archieparchie stretli v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove, aby tak spoločne slávili sv. liturgiu pri príležitosti otvorenia nového šk. roka. Stretnutie pokračovalo v Metodicko-pedagogickom centre metodickým seminárom, kde sa prítomní viac oboznámili s vybranými textami z kníh, ktoré sú predmetom tohtoročnej Biblickej olympiády: Kniha Rút, Prvá kniha kráľov a Lukášove evanjelium. Katechéti i kňazi mali možnosť zapojiť sa do riešenia biblickej úlohy – Posolstvo biblického textu, ktoré pripravila ThDr. Mária Kardis, PhD., ktorá zároveň viedla metodický seminár. Všetkým učiteľom, ktorí pôsobia na poli školskej, či farskej katechézy vyprosujeme od Boha múdrosť, silu a vedenie Sv. Ducha počas celého roka.

Please follow and like us:
Počet videní: : 31