Pápež František vyjadril vďaku všetkým katechétom z celej Európy

19 sep

Vatikán 18. septembra (RV) Tak ako to robili sv. Cyril a Metod, treba hľadať nové cesty, nové „abecedy“ na šírenie evanjelia, na inkulturáciu viery – túto myšlienku, ktorú vyslovil pápež František v Bratislavskej katedrále, adresoval on sám aj predstaviteľom katechetických komisií jednotlivých európskych biskupských konferencií,  ďalej

Počet videní: : 34