Pažický Anton – Borčíková Martina – Čigášová Alenka: Svätý Kopris mních, ktorý miloval Boha, ľudí a zvieratá

16 apr

Dojím14avý príbeh o mníchovi sv. Koprisovi určite poteší detskú dušu. (Nepredajná)

Please follow and like us:
Počet videní: : 54