Péricard Jakub: Rozprávky pre moje deti

8 aug

Všetky rozprávky sú zaujímavé a poučné a skoro každá končí sa šťastne ako život človeka,ktorý až do smrti žil verne Bohu… (Nepredajná)

Please follow and like us:
Počet videní: : 24