13 apr

Plešková Eva: Základy vyučovania náboženstva

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

Pleskova E. - Zaklady vyucovaniaTáto príručka pre katechétov a kňazov poukazuje na dôležitosť školenia duchovných síl ako základu, na ktorom budujeme vzťah k Bohu. Autorka ponúka pohľad na výchovu k symbolom, k modlitbe, k hudbe a piesni, k obrazu a k zážitkovým predmetom na vyučovaní náboženskej výchovy. (Predajné á 1,50 €)