Plešková Eva: Základy vyučovania náboženstva

13 apr

Pleskova E. - Zaklady vyucovaniaTáto príručka pre katechétov a kňazov poukazuje na dôležitosť školenia duchovných síl ako základu, na ktorom budujeme vzťah k Bohu. Autorka ponúka pohľad na výchovu k symbolom, k modlitbe, k hudbe a piesni, k obrazu a k zážitkovým predmetom na vyučovaní náboženskej výchovy. (Predajné á 1,50 €)

Please follow and like us:
Počet videní: : 81