Pohovory so žiadateľmi o Kánonickú katechetickú misiu

24 jún

23. 8. 2007 – DKÚ PE – Dňa 22. augusta 2007 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove uskutočnili pohovory so žiadateľmi o Kánonickú katechetickú misiu, potrebnú pre vyučovanie náboženskej výchovy a náboženstva na školách. O túto možnosť požiadalo 7 katechétov z Prešovskej eparchie. Súčasťou pohovoru bola prezentácia hodiny na nimi zvolenú tému. Pre nových katechétov, ako aj pre novokňazov sa v poobedňajších hodinách konalo pracovné stretnutie, na ktorom boli oboznámení s potrebnými náležitosťami týkajúcimi sa školskej katechézy. Novým žiadateľom, ako aj všetkým učiteľom náboženskej výchovy a náboženstva vyprosujeme v novom školskom roku 2007/08 plnosť Božích milostí a darov Sv. Ducha v tejto neľahkej službe ohlasovania Kristovej zvesti deťom i mladým.

Please follow and like us:
Počet videní: : 38