Pohovory so žiadateľmi o KKM

26 jún

16. 08. 2010 – DKÚ PA – Dňa 13. 8. 2010 sa v priestoroch ABÚ v Prešove uskutočnili pohovory so žiadateľmi o nové resp. opätovné udelenie Kánonickej katechetickej misie /KKM/. Žiadateľ musí mať štátnu skúšku z katechetiky a pedagogiky a spĺňať podmienky pre udelenie KKM, ktoré na jednom zo svojich zasadnutí schválila KBS. O nové vydanie KKM požiadalo na začiatku nového školského roka 7 katechétov. Úlohou katechétov bolo simulovať vyučovaciu hodinu náboženskej výchovy. o. ThDr. Peter Tirpak, PhD., odborný asistent na GTF PU v Prešove a PaedDr. Peter Cap, riaditeľ DKÚ odbornými radami usmerňovali a napomáhali novým učiteľom Náboženstva/Náboženskej výchovy pre východný obrad. V minulom školskom roku 2009/2010 sa v Prešovskej archieparchii do školskej katechézy zapojilo 65 katechétov.

Počet videní: : 25