Pohovory so žiadateľmi o udelenie Kánonickej katechetickej misie – náhradný termín

4 sep

30. 07. 2012 – DKÚ PA – Pohovormi so žiadateľmi o udelenie Kánonickej katechetickej misie pre tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť 1. 8. 2012 je 20. 8. 2012 v priestoroch ABÚ.

Počet videní: : 20