29 sep

Posvätenie sviatočného dňa – druhý cyklus

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

DKU PA – “Prečítajte túto knihu, ktorú vám posielame, aby ste ju v dome Pánovom čítali vo sviatočný deň a v príhodné dni.“ /Bar 3,14/  Na sviatočné dni láme Katechetická komisia Prešovskej archieparchie Božie slovo k jeho lepšiemu poznaniu aj formou katechézy, kvízu či doplňovačky v druhom cykle obohatené o život pápeža Františka.  Adresátom týchto katechéz sú žiaci základných škôl. Začíname sviatkom Presvätej Bohorodičky Ochrankyne.

Nedeľa 27. týždňa po Päťdesiatnici
Nedeľa Krista Kráľa
Nedeľa 25. týždňa po Päťdesiatnici

Nedeľa 24. týždňa po Päťdesiatnici

Nedeľa 23. týždňa po Päťdesiatnici
Nedeľa 22. týždňa po Päťdesiatnici

Nedeľa 21. týždňa po Päťdesiatnici
Nedeľa 20. týždňa po Päťdesiatnici

Nedeľa 19. týždňa po Päťdesiatnici

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa