Posvätenie sviatočného dňa – druhý cyklus

29 sep

DKU PA – “Prečítajte túto knihu, ktorú vám posielame, aby ste ju v dome Pánovom čítali vo sviatočný deň a v príhodné dni.“ /Bar 3,14/  Na sviatočné dni láme Katechetická komisia Prešovskej archieparchie Božie slovo k jeho lepšiemu poznaniu aj formou katechézy, kvízu či doplňovačky v druhom cykle obohatené o život pápeža Františka.  Adresátom týchto katechéz sú žiaci základných škôl. Začíname sviatkom Presvätej Bohorodičky Ochrankyne.

Nedeľa po Kristovom narodení
Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Nedeľa pred Kristovým narodením – svätých otcov

Druhá nedeľa pred Kristovým narodením – svätých praotcov

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

Náš svätý otec Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry 

Nedeľa 28. týždňa po Päťdesiatnici

Nedeľa 27. týždňa po Päťdesiatnici

Nedeľa Krista Kráľa
Nedeľa 25. týždňa po Päťdesiatnici

Nedeľa 24. týždňa po Päťdesiatnici

Nedeľa 23. týždňa po Päťdesiatnici
Nedeľa 22. týždňa po Päťdesiatnici

Nedeľa 21. týždňa po Päťdesiatnici
Nedeľa 20. týždňa po Päťdesiatnici

Nedeľa 19. týždňa po Päťdesiatnici

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa

Please follow and like us:
Počet videní: : 63