Posvätenie sviatočného dňa

16 apr

DKU PA – “Prečítajte túto knihu, ktorú vám posielame, aby ste ju v dome Pánovom čítali vo sviatočný deň a v príhodné dni.“ /Bar 3,14/  Na sviatočné dni láme Katechetická komisia Prešovskej archieparchie Božie slovo k jeho lepšiemu poznaniu aj formou katechézy, kvízu či doplňovačky…. Adresátom týchto katechéz sú žiaci základných škôl. Začíname už túto nedeľu 18. apríla 2021 Treťou nedeľou po Pasche – o myronosičkách.

Nedeľa 6. týždňa po Päťdesiatnici
Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol
Nedeľa 5. týždňa po Päťdesiatnici
Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána 
Nedeľa 4. týždňa po Päťdesiatnici
Nedeľa 3 týždňa po Päťdesiatnici
Sviatok Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Milijúceho ľudí

Nedeľa 2. týždňa po Päťdesiatnici
Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista
Prvá nedeľa po Päťdesiatnici – Všetkých svätých
 
Päť desiatnica – Zostúpenie Svätého Ducha

Siedma nedeľa po Pasche – otcov prvého nicejského snemu
Nanebovstúpenie Pána
Blahoslavený biskup Vasiľ Hopko
Šiesta nedeľa po Pasche   – o slepom
Sv. Ján Teológ
Piata nedeľa po Pasche – o samaritánke
Štvrtá nedeľa po Pasche – o uzdravení porazeného
Svätý Juraj
Tretia nedeľa po Pasche – o myronosičkách

Please follow and like us:
Počet videní: : 67