Odborný seminár

3 mar

DKU PA – Diecézny katechetický úrad v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom RP Prešov pozýva učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy na odborný seminár Apologetika katolíckej viery, ktorý sa uskutoční dňa 27. apríla 2021 s programom:

09,00 – 10,15 h  Dôkaz existencie Boha

10,15 – 10,30 h Prestávka

10,30 – 11,15 h Dôkaz existencie prirodzeného zákona

11,15 – 12,00 h Hľadanie identity Kristovej Cirkvi

12,00 – 12,30 h Diskusia, záver

Lektor: doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD. Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Prihláška: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/2108

Pozvánka

Počet videní: : 30