Pozvánka

16 feb

DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom RP Prešov pozýva učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy na odborný seminár Ľudská dôstojnosť – pokus o determináciu, ktorý sa uskutoční dňa 8. marca 2021 s programom:

9,00 – 10,30 h  Vybrané bioetické problémy

10,15 – 10,30 h Prestávka

10,30 – 11,15 h Ekológia – súčasť  evanjelizácie

11,15 – 12,00 h Ekológia na hodinách náboženskej výchovy

12,00 – 12,30 h Diskusia, záver

Lektor: prof. ThDr. Marek Petro, PhD. GTF Prešovskej univerzity v Prešove

Prihláška: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/2107

Pozvánka

Please follow and like us:
Počet videní: : 93