Prednáška pedagóga z USA

24 jún

24. 4. 2006 – DKÚ PE – Pondelok 24. apríla sa v Metodicko-pedagogickom centre v Prešove uskutočnila prednáška o. protojereja Davida Petrasa, SEOD z Gréckokatolíckej pittsburgskej metropolie v USA,  na tému: Úloha liturgie v katechéze. Prednášajúci o. Dávid oboznámil poslucháčov  so stavom katechézy v USA, konkrétne v gréckokatolíckych eparchiách. Poukázal na  vývoj v školskej i farskej katechéze. V závere odpovedal na otázky kňazov a katechétov.

Please follow and like us:
Počet videní: : 35