Presun kompetencií

4 sep

31. 01. 2013 – DKÚ PA – Svätá stolica zverejnila 25. januára dva apoštolské listy motu proprio Benedikta XVI., ktorými sa prenáša kompetencia nad seminármi z Kongregácie pre katolícku výchovu na Kongregáciu pre klerikov a oblasť katechézy z Kongregácie pre klerikov na Pápežskú radu na podporu novej evanjelizácie. oba dokumenty boli ohlásené Svätým Otcom už 27. októbra 2012 na záver prác Biskupskej synody o novej evanjelizácii. Druhým apoštolským listom Fides per doctrinam Svätý Otec zveruje kompetenciu nad katechézou Pápežskej rade na podporu novej evanjelizácie. Kompetencia sa týka “starostlivosti a rozvoja náboženskej formácie veriacich”, právomoci vydávať normy, aby sa “katechéza vyučovala vhodným spôsobom a podľa tradície Cirkvi”. Pápežská rada má v kompetencii aj schvaľovanie katechizmov a iných katechetických dokumentov. /Prevzaté z KN 5/2013/

Please follow and like us:
Počet videní: : 37