Prínos kardinála T. Špidlíka k poznaniu teológie a spirituality kresťanského Východu, Prešov 13. a 14. 4. 2011

12 apr

2011 04. 13. - 14.Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v dňoch 13. a 14. apríla 2011 v Prešove pri príležitosti 1. výročia odchodu do večnosti J. Em. kardinála Tomáša Špidlíka. (Nepredajný)

Počet videní: : 27