Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

17 júl

12. 10. 2011 – DKÚ PA – Metodicko-pedagogické centrum v Prešove ponúka pre kňazov a katechétov akreditované programy pre aktualizačné vzdelávanie. Program. Prihláška.      

Počet videní: : 33