Protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v Medzilaborciach. Boh sa ponúka mladému človeku cez svoje slovo.

24 mar

o. Vladislav Petrík – Dnes 21.3.2019 sa konalo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v Medzilaborciach. Súťaž  sa konala na ZŠ Komenského v Medzilaborciach a zúčastnilo sa jej 8 súťažných družstiev.

V kategórii A. ( 1. a 2. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Sofia Džupinová, Veronika Hrabovčinová a Nina Nábožná Lukáčik zo ZŠ Komenského v Medzilaborciach.

V kategórii B. ( 3. a 4. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Nela Hriseňková, Stanislava Koščová a Samuel Sivák za Farnosť Medzilaborce – Vydraň.

V kategórii 1. ( 5. – 9. roč. ZŠ) sa na prvom  mieste umiestnili žiaci: Veronika Pančáková, Sára Chripáková a Marek Jasik zo ZŠ s MŠ Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom.

Božie Slovo má čo ponúknuť každému človeku aj v dnešnej uponáhľanej dobe. To že je to  tak dokázali aj mladí účastníci Biblickej súťaže a Biblickej Olympiády v protopresbyterskom kole v protopresbyteráte Medzilaborce. Na úvod všetkých prítomných privítal o. Vladislav Petrík, vedúci OKS Medzilaborce. Potom nasledovala krátka spoločná modlitba a rozdelenie do jednotlivých skupín podľa kategórií. Následne sa spoločne s členmi poroty sa súťažiaci odobrali na svoje súťažné stanoviská. Súťaž sa niesla v pokojnom duchu, s náležitou pozornosťou a rozvahou. Žiaci si overovali svoje získané vedomosti o poznaní biblických textov Starého a Nového Zákona, ktoré tvorili základ súťažných kôl. Po zhodnotení a vyhlásení výsledkov súťaže nasledovalo odovzdanie cien a diplomov spojených s pamätnými fotografiami. V závere o. Vladislav Petrík, vyjadril veľkú vďaku Pánu Bohu za to, že aj dnes sú deti a mládež naplnení Duchom Svätým a horlivosťou a hlavne túžbou zamilovať si Božie Slovo. Všetkým zúčastneným súťažiacim a porotcom za pokojný priebeh a veľkú disciplínu pri súťaži. Po záverečnej modlitbe sa všetci zúčastnení rozišli domov s radosťou a dobrým pocitom z poznania svojich možností v poznávaní Biblie a s odhodlaním pokračovať v jej čítaní a prehlbovaní nie len svojich vedomostí, ale hlavne svojho vzťahu k Bohu.

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 24