Protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v Medzilaborciach

29 mar

o. Vladislav Petrík – Dnes 28.3.2023 sa konalo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v Medzilaborciach. Súťaž  sa konala v priestoroch ZŠ Komenského v Medzilaborciach a zúčastnilo sa jej 5 súťažných družstiev.

V kategórii A. ( 1. a 2. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Hanka Černegová, Dominika Husárová, Marianna Rjabá zo ZŠ Komenského v Medzilaborciach.

V kategórii B. ( 3. a 4. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Miriama Feckaničová, Radka Pirníková, Sandra Masiová zo ZŠ Duchnovičova v Medzilaborciach.

V kategórii 1. ( 5. – 9. roč. ZŠ) sa na prvom  mieste umiestnili žiaci: Zuzana Čulyová, Kornélia Senderáková, Anna Kudláčová zo ZŠ s MŠ Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom.

Boh sa prostredníctvom Svätého Písma chce svojim slovom prihovoriť a  ponúknuť každému človeku bez rozdielu v každej dobe. To, že Boh hovorí, bolo možné vidieť na odhodlaní mladých účastníkov Biblickej súťaže a Biblickej Olympiády v protopresbyterskom kole v protopresbyteráte Medzilaborce. Na úvod všetkých prítomných privítal o. Vladislav Petrík, vedúci OKS Medzilaborce. Nasledovala krátka spoločná modlitba a rozdelenie do jednotlivých skupín podľa kategórií. Potom účastníci spoločne s členmi poroty sa odobrali na svoje súťažné stanoviská, aby sa už plne sústredili na súťaž. Tá sa niesla v pokojnom duchu. Žiaci si preverovali svoje získané vedomosti o poznaní biblických textov Starého a Nového Zákona, ktoré tvorili základ súťažných kôl. Po zhodnotení a vyhlásení výsledkov súťaže nasledovalo odovzdanie cien a diplomov spojených s pamätnými fotografiami. V závere o. Vladislav Petrík, vyjadril veľkú vďaku Pánu Bohu za to, že aj dnes sú deti a mládež, ktorí čítajú Božie Slovo, snažia sa, aby si z neho čosi zapamätali, ale hlavne, aby podľa tohto slova aj žili.

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 38