Protopresbyterské kolo biblickej súťaže a olympiády v Giraltovskom protopresbyteriáte

24 mar

dsc_345824. 03. 2018 – Vojtech Lakomý – Základná škola v Okrúhlom (okres Svidník) sa vo štvrtok 22. marca 2018 stala miestom Biblickej olympiády I. kategórie a Biblickej súťaže A a B kategórie pre Giraltovský protopresbyteriát. Žiakov – súťažiacich zo základných škôl sprevádzaných svojimi kňazmi z Giraltoviec – o. Š. Pacák – protopresbyter a o. Dušan Chapčák – kaplán, z Cerniny – o. F. Kuzmiak, o. B. Rebjak a domácej základnej školy – o. V. Lakomý na úvod privítala riaditeľka školy RNDr. Beáta Štofová. Po modlitbe prednesenej o. protopresbyterom sa 11 družstiev presunulo do tried, kde súťažili vo svojich kategóriách, výsledkom čoho bolo 1. miesto v A kategórii pre ZŠ v Okruhlom (Maria Lakomá, Katarína Lakomá, Dominik Stašák), B kategórii pre ZŠ v Giraltovciach (Janka Pacáková, Radka Holodňáková, Samuel Belas) a I. kategórií pre SZŠ Dukelská v Giraltovciach (Samuel Pacák, Timotej Pacák, Maroš Pipčák). Po obede boli všetci súťažiaci odmenení vecnými cenami. Veľká vďaka patrí p. riaditeľke, všetkým kňazom Giraltovského presbyterátu a žiačkam ôsmeho ročníka základnej školy, ktoré pomohli pri organizovaní a priebehu BS a BO. Víťazným družstvám gratulujeme a prajeme im rovnaké výsledky v archieparchiálnom kole, ktoré sa uskutoční o mesiac v Prešove.

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 59