Protopresbyterské kolo BO a BS v protoprebyteriáte Stropkov

25 mar

dsc_047825. 03. 2018 – Peter Hríb – Dňa 22. marca 2018 o 09.00 hodine sa uskutočnilo v kláštore otcov redemptoristov v Stropkove protopresbyterské kolo Biblickej olympiády a Biblickej súťaže na školský rok 2017/2018.

Na úvod bolo privítanie účastníkov súťaže, krátka modlitba a rozdelenie podľa jednotlivých kategórií. Zúčastnilo sa 45 súťažiacich, ktorí tvorili  15 družstiev v troch kategóriách. V daných kategóriách sa na I. mieste umiestnili:

Biblická olympiáda 1. kategória: ZŠ s MŠ Bukovce

Biblická súťaž A. kategória: ZŠ Mlynská Stropkov

Biblická súťaž B. kategória: ZŠ s MŠ Havaj.

 Vyhodnotenie súťaže bolo o 11.30 hodine. Výhercovia prvých troch miest boli odmenení vecnými cenami. Ostatní súťažiaci obdŕžali symbolické ceny útechy a patrilo im taktiež poďakovanie za ich účasť i snahu. Odchádzali s povzbudením, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.

Výherné družstva v jednotlivých kategóriách postúpili do archieparchiálneho kola, ktoré sa uskutoční v apríli v Prešove.

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 41