Protopresbyterské kolo BS a BO – Bardejov

25 mar

o. Jozef Šofranko – Vo štvrtok 21. marca sa uskutočnil ďalší ročník Biblickej súťaže a Biblickej olympiády so začiatkom v Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Bardejove. Po privítaní a úvodnom slove o. Floriána Potočňáka, ktorý zastupoval o. protopresbytera, sme sa pred relikviami sv. sestry Faustíny pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Päťdesiatsedem súťažiacich rozdelených do štyroch kategórii navzájom súťažili v trojčlenných družstvách. Absolútnym tohtoročným víťazom sa stala Cirkevná spojená škola v Bardejove, ktorá obsadila prvé miesta v troch kategóriách s výnimkou 2. kategórie (stredné školy), kde sa víťazom stalo Gymnázium Leonarda Stöckela, ktoré tejto kategórii „kraľuje“ nepretržite od školského roka 2014/2015.

Jednotlivé družstvá sa umiestnili v takomto poradí:

Biblická súťaž:
Kategória A (1 a 2 ročník)
1. Cirkevná spoj. škola Bardejov (Sarah KRAJŇÁKOVÁ, Júlia ANTOŠOVÁ, Sofia ANDRUŠKOVÁ)
2. Farnosť Bardejov – mesto
3. ZŠ Komenského Bardejov

Kategória B (3 a 4 ročník)
1. Cirkevná spoj. škola Bardejov (Rafaela EXNEROVÁ, Salome ŠOFRANKOVÁ, Eva DANKOVÁ)
2. ZŠ Komenského Bardejov
3. Farnosť Bardejov – mesto

Biblická olympiáda:
Kategória 1 (5 až 9 ročník)
1. Cirkevná spoj. škola Bardejov (Mária ONDERKOVÁ, Klára HROMOVÁ, Klaudia HROMOVÁ)
2. ZŠ Komenského Bardejov
3. ZŠ Bartolomeja Krpelca Bardejov

Kategória 2 (Stredné školy)
1. Gymnázium L. Stöckela (Mária BARKÓCIOVÁ, Terézia STRONČEKOVÁ, Klára HOLODŇÁKOVÁ)
2. Cirkevná spoj. Škola Bardejov
3. Stredná priemyselná škola technická Bardejov

Úprimné Pán Boh zaplať patrí riaditeľovi Cirkevnej spojenej škole a riaditeľovi Gymnázia L. Stöckela za poskytnutie priestorov, ženám z farnosti Andrejová za prípravu chutného občerstvenia, kňazom a katechétkam za námahu a prípravu detí, ale samozrejme aj na naše deti, bez ktorých by tieto súťaže neboli.

Na záver o. Florián požehnal všetkých relikviami sv. sestry Faustíny a s myšlienkou, že víťaz nie je len ten, kto skončí na prvom mieste, ale každý, kto vedomosti a poznatky z Božieho slova vie použiť vo svojom živote, sme sa rozišli domov. Všetkým patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 49