Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Hrabské

17 júl

15. 12. 2011 – DKÚ PA – Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Hrabské sa uskutoční 22. 3. 2012 na ZŠ Kružlov.

Počet videní: : 25