Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Prešov

4 sep

30. 10. 2012 – DKÚ PA – Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Prešov sa uskutoční 20. 3. 2013 v priestoroch Gymnázia bl. P.P. Gojdiča v Prešove o 9,00 h.

Počet videní: : 22