Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Snina

4 sep

19. 10. 2012 – DKÚ PA – Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Snina sa uskutoční 18. 3. 2013 v CVČ OPUS DEI o 9,00 h v Snine.

Počet videní: : 21