Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Stropkov

4 sep

23. 11. 2012 – DKÚ PA – Protopresbyterské kolo BS a BO v protopresbyteráte Stropkov sa uskutoční 21. 3. 2013 o 9,00 h v Kláštore oo. redemptoristov v Stropkove.

Počet videní: : 19