Prvá hodinka

2 okt

Prvú hodinku slávime po skončení utierne, ak sa koná, a to pri východe Slnka, ktoré nám pripomína Krista, pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka. Začína nový deň, ktorý nám Boh dáva na konanie skutkov zbožnosti. K tejto dobe dňa sa viaže spomienka na odvedenie Krista od Kaifáša k Pilátovi, kde bol potupený a nespravodlivo odsúdený.
Túto hodinku sa môžeme spoločne modliť v chráme pred božskou liturgiou, ak sa koná zavčas rána, alebo ako rodinnú rannú modlitbu, prípadne spolu s rannými modlitbami.
Po zvyčajnom začiatku nasledujú žalmy. Prvý z nich, 5. žalm, je rannou modlitbou o pomoc. V tomto žalme spomíname na horlivosť kráľa Dávida v zbožnosti a odvrátení sa od nečestných ľudí, ktorých nemáme nasledovať, ale prosiť, aby Boh ponížil páchateľov neprávostí a žehnal spravodlivých. Tento sa modlíme v pondelok a štvrtok. Ďalším je 89. (podľa Neovulgáty 90.) žalm, ktorý sa modlíme utorok a piatok. Ide o tzv. Modlitbu Mojžiša, Božieho muža. V žalme vyznávame neobsiahnuteľnú Božiu vznešenosť a všemohúcnosť a súčasne svoju vlastnú slabosť a prázdnotu života. Prosíme Boha, aby k nám bol milostivý a prijal nás do svojej priazne. Posledným hymnom je 100. (101.) žalm. Ten sa modlíme v stredu, sobotu a nedeľu. Žalm ukazuje charakter pravého a čnostného muža, ktorého máme nasledovať, keď vstupujeme do nového dňa. Vyznávame našu pripravenosť k zachovávaniu Božieho zákona.
Po týchto žalmoch nasledujú tropáre podľa poriadku. V pôste sa miesto tropárov spieva verš zo Žalmov na nápev tropára. Jeden z ďalších tropárov je kondákom Syropôstnej nedele. Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) sa k hodinke pripájajú aj poklony Efréma Sýrskeho, ktoré vyjadrujú hlbokú poníženosť a ľútosť nad svojimi prehrešeniami a zlými sklonmi. Zároveň však v nich vyslovujeme prosby o ochranu, zbavenie vplyvu zla, teda odstránenie z nášho života ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí a ich nahradenie duchom miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. Tým dávame jasne najavo svoju túžbu po obrátení, po zmene svojho zmýšľania.

Mgr. Juraj Gradoš, Emil Zorvan

PRVÁ HODINKA

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen
Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, – ktorý si všade a všetko naplňuješ, – poklad dobra a darca života, – príď a prebývaj v nás, – očisť nás od každej poškvrny – a spas, Dobrotivý, naše duše.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (6x).
Ľud: Pane, zmiluj sa (6x).
Kňaz: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Ľud: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Kňaz: Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.
Ľud: Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.
Kňaz: Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

5. ŽALM

(pondelok, štvrtok)

Pane, počuj moje slová, – všimni si moje vzdychanie.
Pozoruj moju hlasitú prosbu, môj kráľ a môj Boh. – Veď k tebe, Pane, sa modlím,
za rána počúvaš môj hlas, – za rána prichádzam k tebe a čakám.
Ty nie si Boh, ktorému by sa páčila neprávosť, – zlý človek nepobudne pri tebe,
ani nespravodliví neobstoja pred tvojím pohľadom. -Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť,
ničíš všetkých, čo hovoria klamstvá. – Od vraha a podvodníka sa odvracia Pán s odporom.
No ja len z tvojej veľkej milosti smiem vstúpiť do tvojho domu – a s bázňou padnúť na tvár pred tvojím svätým chrámom.
Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti pre mojich nepriateľov, – urovnaj svoju cestu predo mnou.
Lebo v ich ústach úprimnosti niet, ich srdcia sú plné zrady; – ich hrtan je ako otvorený hrob, na jazyku samé úlisnosti.
Súď ich, Bože, nech padnú pre svoje zámery; – vyžeň ich pre množstvo ich zločinov, veď teba, Pane, rozhorčili.
Nech sa tešia všetci, čo majú v teba dôveru, – a naveky nech jasajú.
Chráň ich a nech sa radujú v tebe, – čo tvoje meno milujú.
Lebo ty, Pane, žehnáš spravodlivého, – ako štítom venčíš ho svojou priazňou.

89. ŽALM

(utorok, piatok)

Pane, stal si sa nám útočišťom – z pokolenia na pokolenie.
Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, – ty, Bože, si od vekov až naveky.
Človeka vraciaš do prachu – a hovoríš: “Vráťte sa, synovia človeka!”
Veď tisíc rokov je u teba – ako deň včerajší, čo sa pominul, a ako jedna nočná stráž.
Uchvacuješ ich: sú ako ranný sen; sú ako bylina v rozpuku: – ráno kvitne a rastie, večer vädne a usychá.
Hynieme vskutku pre tvoj hnev – a desí nás tvoje rozhorčenie.
Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak – a pred jas svojej tváre naše tajné chyby.
V tvojom hneve sa nám míňajú všetky dni – a naše roky plynú ako vzdych.
Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov – a ak sme pri sile, osemdesiat.
No zväčša sú len trápením a trýzňou, – ubiehajú rýchlo a my odlietame.
Kto pozná silu tvojho hnevu – a s bázňou prijme tvoje rozhorčenie?
A tak nás nauč rátať naše dni, – aby sme našli múdrosť srdca.
Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať? – Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.
Hneď zrána nás naplň svojou milosťou – a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života.
Rozveseľ nás za dni, keď si nás ponížil, – za roky, keď sme okusovali nešťastie.
Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom – a ich deťom tvoja nádhera.
Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; – upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!

100. ŽALM

(streda, sobota, nedeľa)

Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem ospievať, – zahrať ti, Pane, na harfe. Múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života;
Kedyže prídeš ku mne? – Chcem kráčať v nevinnosti srdca uprostred svojej čeľade.
Nesprávne predsavzatia si nerobím, – podvodníka mám v nenávisti; ten nemá ku mne prístup.
Skazené srdce sa mi prieči, – zlomyseľníka nechcem znať.
Kto tajnostkársky ohovára blížneho, toho umlčím. – Kto má oko pyšné a srdce naduté, toho neznesiem.
Moje oči hľadajú verných v krajine, – aby prebývali so mnou.
Kto kráča cestou poctivou, ten mi smie slúžiť. – V mojom dome nebude bývať pyšný človek a luhár neobstojí pred mojimi očami.
Každé ráno umlčím všetkých hriešnikov v krajine – a z mesta Pánovho vyženiem všetkých, čo pášu neprávosť.

Po žalmoch ľud: Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, – sláva tebe, Bože (3x).
Pane, zmiluj sa (3x).
Sláva: tropár dňa alebo sviatku alebo svätca – na tomto mieste uvádzame len tieto tropáre.

NEDEĽA

6. hlas

Pri tvojom hrobe zjavili sa anjelské Sily. – Strážcovia padli ako mŕtvi. – Vonku Mária stála a tvoje presväté telo hľadala. – A ty si peklo plienil, – lebo ťa už raniť nemohlo. – U mŕtvych si vstal a Matke sa ukázal. – Sláva tebe, Pane, Darca života

PONDELOK – ANJELOM

4. hlas

Vojvodcovia nebeských vojsk, – ustavične vás prosíme my nehodní: – Pomáhajte nám svojimi modlitbami. – Chráňte nás záštitou svojej slávy, – my vám úctu vzdávame a vrúcne voláme: – “Vysloboďte nás z bied, – kniežatá nebeských mocností.

UTOROK – JÁNOVI KRSTITEĽOVI

2. hlas

Pamiatku spravodlivých oslavujeme chválospevmi. – Ale teba, Predchodca, uctilo svedectvo Pánovo. – Bol si vyvýšený nad všetkých prorokov, – lebo si pokrstil Predpovedaného. – Ochotne si trpel za pravdu. – V predpeklí si zvestoval príchod vteleného Boha, – ktorý prišiel, aby zbavil svet hriechu – a nám dal veľkú milosť.

STREDA – KRÍŽU

1. hlas

Spas ľud svoj, Pane – a požehnaj svoje dedičstvo. – Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi – a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.

ŠTVRTOK – APOŠTOLOM

3. hlas

Svätí apoštoli, proste milostivého Boha, – aby našim dušiam odpustil hriechy.

PIATOK – KRÍŽU

1. hlas

Spas ľud svoj, Pane – a požehnaj svoje dedičstvo. – Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi – a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.

SOBOTA – VŠETKÝM SVÄTÝM

2. hlas

Apoštoli, proroci a mučeníci, – biskupi, vyznávači a všetci spravodliví, – dobrý boj ste bojovali a vieru statočne vyznávali. – Dôverovali ste Spasiteľovi. – Preto vás vrúcne prosíme, – prihovorte sa za nás u Dobrotivého, – aby spasil naše duše.

I teraz: bohorodičník: Ako ťa nazveme, Milostiplná? – Nebom, lebo z teba zažiarilo Slnko spravodlivosti. – Rajom, lebo z teba vyrástol kvet neporušiteľnosti. – Pannou, lebo si zostala neporušená. – Čistou Matkou, lebo si mala vo svojom svätom náručí Syna, Boha všetkých. – Jeho pros za spásu našich duší.

* * *

Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) tropár, 6. hlas: Za rána počúvaš môj hlas, – môj kráľ a môj Boh.
1. verš: Pane, počuj moje slová, všimni si moje vzdychanie.
2. verš: Veď k tebe, Pane, sa modlím.
Sláva: I teraz: bohorodičník: Ako ťa nazveme, Milostiplná? – Nebom, lebo z teba zažiarilo Slnko spravodlivosti. – Rajom, lebo z teba vyrástol kvet neporušiteľnosti. – Pannou, lebo si zostala neporušená. – Čistou Matkou, lebo si mala vo svojom svätom náručí Syna, Boha všetkých. – Jeho pros za spásu našich duší.

* * *

Ľud: Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; – nech ma neovláda nijaká neprávosť. — Chráň ma pred ohováračmi – a budem zachovávať tvoje príkazy (počas veľkého pôstu dvakrát).
Vyjasni tvár nad svojím služobníkom – a nauč ma svojim ustanoveniam (počas veľkého pôstu dvakrát).
Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou – a nech ťa velebím deň čo deň (počas veľkého pôstu trikrát).

Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Kondák dňa alebo sviatku alebo svätca – na tomto mieste uvádzame len tieto kondáky:

NEDEĽA

6. hlas

Boh náš, Kristus, čo nám dal život, – svojou oživujúcou rukou vzkriesil zosnulých. – Vyviedol ich z temných dolín smrti. – Priniesol spásu ľudskému pokoleniu, – lebo on je Záchranca, – vzkriesenie a život všetkých.

PONDELOK – ANJELOM

2. hlas

Vojvodcovia nebies, služobníci Božej slávy, – kniežatá anjelov a ochrancovia ľudí, – vyproste nám užitočné dary a veľké milosti, – lebo vy ste vodcovia duchovných síl.

UTOROK – JÁNOVI KRSTITEĽOVI

3. hlas

Dnes neplodná rodí Kristovho predchodcu, – ktorý je splnením všetkých proroctiev. – On v Jordáne pokrstil Krista, – ako to predpovedali Písma. – Tým sa stal prorokom, kazateľom i predchodcom Božieho Slova.

STREDA – KRÍŽU

4. hlas

Dobrovoľne si pnel na Kríži, Kriste. – Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. – Poteš svätú Cirkev. – Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. – Pomáhaj jej a obdaruj pokojom – i trvalými úspechmi.

ŠTVRTOK – APOŠTOLOM

2. hlas

Neohrozených kazateľov a hlásateľov pravdy Božej, – svojich vyvolených učeníkov, – prijal si, Pane, do nebeskej slávy – a obdaril ich večným pokojom. – Ich mučenícka smrť ti bola milšia ako všetky obetné dary, – lebo ty jediný prenikáš do hlbín srdca.

PIATOK – KRÍŽU

4. hlas

Dobrovoľne si pnel na Kríži, Kriste. – Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. – Poteš svätú Cirkev. – Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. – Pomáhaj jej a obdaruj pokojom – i trvalými úspechmi.

SOBOTA – VŠETKÝM SVÄTÝM

8. hlas

Ako svoje prvotiny, Pane, – prináša ti zem bohabojných mučeníkov. – Na ich príhovor udeľ Cirkvi pokoj – a pre modlitby Bohorodičky ochraňuj svoj ľud, – lebo ty jediný si plný milosrdenstva.

* * *

Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) berieme namiesto kondáku tieto tropáre, 4. hlas: Rýchlo nás predíď, Kriste, Bože náš, – kým sa nestaneme služobníkmi nepriateľov, – ktorí sa ti rúhajú a trápia nás. – Svojím Krížom vyhub tých, čo povstávajú proti nám, – nech pochopia, čo dokáže viera pravoverných; – na príhovor Bohorodičky, – jediný Milujúci človeka.
Sláva: Vodca k múdrosti a Darca rozumnosti, – Vychovávateľ nerozmuných a Ochranca chudobných, – upevni, Vládca, moje srdce a daj mu chápavosť. – Otcovo Slovo, ty sám vlož slová do mojich úst, – veď, už nezabránim svojim perám, aby k tebe volali: – “Milosrdný, zmiluj sa nado mnou padlým”.
I teraz: Hlasne ospevujme preslávnu Božiu Matku – svätejšiu ako svätí anjeli. – Srdcom i ústami vyznávajme, že je Bohorodička, – lebo skutočne porodila vteleného Boha – a neprestajne sa modlí za naše duše.

* * *

Ľud: Pane, zmiluj sa (40x).
Kňaz: V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen.
Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).
Sláva: I teraz: Čestnejšia si ako cherubíni – a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, – bez porušenia si porodila Boha Slovo, – opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.
V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; – a tvoja tvár nech žiari nad nami.
Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen.

* * *

Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) hovoríme modlitbu nášho prepodobného otca Efréma Sýrskeho:

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. Veľká poklona.
Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. Veľká poklona.
Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. Veľká poklona.
Nasleduje 12 malých poklôn, pričom hovoríme:
Bože, buď milostivý mne hriešnemu.
Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou.
Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi.
Potom hovoríme bez prerušenia celú modlitbu Pane a Vládca môjho života, teda po slová lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen, a robíme jednu veľkú poklonu.
Tiež Trojsvätú pieseň a všetko po Otče náš:
Pane, zmiluj sa (12x).

* * *

Kňaz: Kriste, pravé svetlo, ktoré osvecuje a posväcuje každého človeka prichádzajúceho na svet, nech sa ukáže na nás svetlo tvojej tváre, aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo, a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu tvojich prikázaní, na príhovor tvojej prečistej Matky a všetkých tvojich svätých.
Ľud: Amen.

PREPUSTENIE

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.
Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.
Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.
Ľud: Amen.

Please follow and like us:
Počet videní: : 24