Pútnici

19 júl

Stará legenda rozpráva o ľuďoch, ktorí niesli so sebou svoje kríže. Jednému z pútnikov sa zdalo, že jeho kríž je veľmi dlhý, a tak z neho kúsok odpílil. Po dlhej ceste všetci zastali nad priepasťou. Na druhom brehu bolo už vidieť ako na dlani zasľúbenú zem. Bohužiaľ, neviedol ta nijaký most. Pútnici po malej chvíli váhania položili svoje kríže ponad priepasť. Všetky kríže dĺžkou vyhovovali a stali sa mostom. Len ten odrezaný bol krátky. Jeho majiteľ zostal stáť smutný a bezradný.

Please follow and like us:
Počet videní: : 34