Rámcový vzdelávací program predmetu katolícke náboženstvo pre špeciálne školy

17 júl

06. 06. 2011 – DKÚ PA – Konferencia biskupov Slovenska dňa 16.3.2010 vydala záverečné schválenie rámcového vzdelávacieho programu pre katolícke náboženstvo v špeciálnych základných školách pre deti s mentálnym postihnutím pre ročníky vstupujúce do reformy školstva (č. KBS/65/16.3.2010/ŠZŠ).
Rámcový vzdelávací program predmetu katolícke náboženstvo pre ZŠ a SŠ
základné školy
stredné školy
štvorročné a osemročné gymnázia
dvojročné nadstavbové stredné školy

Please follow and like us:
Počet videní: : 66