4 jan

Rok výročí Prešovskej archieparchie v školskej katechéze

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

yeah04. 01. 2018 – DKÚ PA – V súvislosti s Rokom výročí v Prešovskej archieparchii ponúka Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie pre kňazov a katechétov vzorové vyučovacie hodiny pre 1. a 2. stupeň ZŠ a pre SŠ.

1. stupeň ZŠ – PaedDr. Ľubomíra Pružinská
2. stupeň ZŠ – PaedDr. Stanislav Maloš
                 SŠ – Mgr. Jana s. Ivana Sojková SNPM