Základné školy

Metodické príručky pre základné školy

1. ročník Cesta lásky Predajné á 15,50 € 2. ročník Cesta dôvery Predajné á 17 € 3. ročník Cesta viery Vypredané 4. ročník Poznanie nádeje Vypredané 5. ročník Poznávanie cez dialóg Vypredané 6. ročník Poznávanie pravdy Predajné á 17 € ... Read More »

Dodatky k metodickým príručkám pre ZŠ

1. ročník ZŠ – obrazová príloha 2. ročník ZŠ 3. ročník ZŠ 4. ročník ZŠ 5. ročník ZŠ 6. ročník ZŠ 7. ročník ZŠ 8. ročník ZŠ 9. ročník ZŠ Textové prílohy Upozornenie: Uvedené dodatky nie sú záväzné, majú iba ... Read More »

Pracovné zošity pre ZŠ

Pracovné zošity – východný obrad sa objednávajú na adrese: http://www.pracovnyzosit.sk/ Zobrazení: 15

Školský vzdelávací program predmetu Náboženská výchova

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Upozornenie: Uvedený školský vzdelávací program nie je záväzný, má iba odporúčajúci charakter. Vypracovala Mgr. Tatiana Cmoriaková. Zobrazení: 12

Tematické výchovno-vzdelávacie plány pre ZŠ

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Upozornenie: Uvedené tematické plány sú ponúkané ako vzory/návrhy. Tematické plány si vypracováva každý učiteľ Náboženstva/Náboženskej výchovy sám podľa potrieb a podmienok, v ... Read More »