Príprava vyučovacej hodiny

Materské školy

Príprava vyučovacej hodiny pre materské školy   Materské školy Narodilo sa Božie dieťa Mgr. Jana Kolcunová Zobrazení: 1

Základné školy

Príprava vyučovacej hodiny pre základné školy   Materské školy Narodilo sa Božie dieťa Mgr. Jana Kolcunová Základné školy 1. ročník ZŠ Desatoro – pozvanie k slobode a dôvere Mgr. Jana Oslacká Ježiš vstal z mŕtvych Mgr. Mária Zlacká Otče náš ... Read More »

Stredné školy

Príprava vyučovacej hodiny pre stredné školy   Biblia – Kniha kníh Mgr. Jana s. Ivana Sojková, SNPM Boháč a lazár Mgr. Valeria Horvátová Cirkev – názov a obrazy Mgr. Katarína sr. Faustína Nimčičová, SNPM Cirkev – názov a predobrazy Mgr. ... Read More »

Špeciálne školy

Príprava vyučovacej hodiny pre špeciálne školy A – variant 4. ročník Krst PaedDr. Andrea Vaľková 5. ročník Človek a hodnoty Mgr. Ján Rusiňák 6. ročník Konáme dobré skutky – Chcem byť ako Ježiš PaedDr. Mária Kopčáková B – variant 4. ... Read More »