Príprava vyučovacej hodiny

Základné školy

Príprava vyučovacej hodiny pre základné školy   1. ročník ZŠ Ježiš vstal z mŕtvych Mgr. Mária ZLACKÁ Otče náš Mgr. Ľudmila SIDOROVÁ Rodina – ohnisko lásky Priloha c.3  Domáca úloha Mgr. Lenka HERMANOVÁ Rodostrom Mgr. Eva PAVLÍKOVÁ Som na svete z lásky Mgr. Jana OSLACKÁ Svadba v Káne Mgr. Monika DANKOVÁ 2. ročník ZŠ Osoba Ježiša […]

Stredné školy

Príprava vyučovacej hodiny pre stredné školy   Biblia – Kniha kníh Mgr. Jana s. Ivana SOJKOVÁ, SNPM Boháč a lazár Mgr. Valeria HORVÁTOVÁ Cirkev – názov a obrazy Mgr. Katarína sr. Faustína NIMČIČOVÁ, SNPM Cirkev – názov a predobrazy Mgr. Renata sr. Hieronyma KAŠČIKOVÁ, SNPM Cirkev – názov a predobrazy I. – Mgr. Kvetoslava RINDOŠOVÁ […]

Špeciálne školy

Príprava vyučovacej hodiny pre špeciálne školy   Desatoro Mgr. Katarína SARAKOVÁ Krst PaedDr. Andrea VAĽKOVÁ Krst Pána Ježiša, pracovný list Mgr. Ján RUSIŇÁK Ohováranie – previnenie proti dobrému menu PaedDr. Mária KOPČÁKOVÁ Krst  Košieľka a sviečka Prezentácia Krst  Mgr. Peter KOPČÁK Zvestovanie Mgr. Peter KOPČÁK