Príprava vyučovacej hodiny

Základné školy

Príprava vyučovacej hodiny pre základné školy   MŠ Narodilo sa Božie dieťa Mgr. Jana Kolcunová 1. ročník ZŠ Desatoro – pozvanie k slobode a dôvere Mgr. Jana Oslacká Ježiš vstal z mŕtvych Mgr. Mária Zlacká Otče náš Mgr. Ľudmila Sidorová Prvé roky života Krista – útek do Egypta, obetovanie, 12 ročný Ježiš v chráme Mgr. […]

Stredné školy

Príprava vyučovacej hodiny pre stredné školy   Biblia – Kniha kníh Mgr. Jana s. Ivana SOJKOVÁ, SNPM Boháč a lazár Mgr. Valeria HORVÁTOVÁ Cirkev – názov a obrazy Mgr. Katarína sr. Faustína NIMČIČOVÁ, SNPM Cirkev – názov a predobrazy Mgr. Renata sr. Hieronyma KAŠČIKOVÁ, SNPM Cirkev – názov a predobrazy I. – Mgr. Kvetoslava RINDOŠOVÁ […]

Špeciálne školy

Príprava vyučovacej hodiny pre špeciálne školy   Desatoro Mgr. Katarína SARAKOVÁ Krst PaedDr. Andrea VAĽKOVÁ Krst Pána Ježiša, pracovný list Mgr. Ján RUSIŇÁK Ohováranie – previnenie proti dobrému menu PaedDr. Mária KOPČÁKOVÁ Krst  Košieľka a sviečka Prezentácia Krst  Mgr. Peter KOPČÁK Zvestovanie Mgr. Peter KOPČÁK