Služba hieromučeníkovi

3 okt

Tropár, 4. hlas

Hieromučeník povie meno, bol si nástupcom apoš­tolov. – Riadil si sa ich príkladom. – Posilňovaný zjaveniami pokračoval si v ich duchovnom poslaní. – Preto ako učiteľ slova pravdy – aj vlastnú krv si za ňu vylial. – Pros za nás Krista Boha, – aby spasil naše duše.

Kondák, 4. hlas

Ako biskup žil si dôstojným životom – a svoju cestu si korunoval mučeníctvom. – Odstránil si modloslužobné obety. – Dobre si pásol svoje stá­do, – Bohom omilostený otec povie meno. – Preto ťa velebíme a vrúcne k tebe vo­lá­me: – „Svo­ji­mi modlitbami nás ochraňuj pred každým ne­šťastím.“

Bohorodičník, 4. hlas

Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

Prokimen, 8. hlas

Nech svätí jasajú v sláve, – nech sa veselia na svojich lôžkach.

Verš: Spievajte Pánovi pieseň novú; jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.

Aleluja, 2. hlas

Verš: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú.

Verš: Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok.

Pričasten

Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Please follow and like us:
Počet videní: : 28