Služba mučeníkovi

3 okt

Tropár, 4. hlas

Pane, tvoj mučeník povie meno, – za svoje utrpe­nie prijal nevädnúci veniec slávy – od teba, nášho Boha, – lebo s tvojou pomocou zvíťazil nad muči­teľ­mi – a zničil zlobu diablovu. – Na jeho príhovor spas naše duše.

Kondák, 2. hlas

Prišiel si ako jasná hviezda, – ako neklamné zna­menie. – Zvestoval si svetu Krista, Slnko pravdy. – Svojou žiarou, mučeník povie meno, – rozptýlil si temnotu lží, – nám si priniesol svetlo – a ustavične sa za nás prihováraš.

Bohorodičník, 2. hlas

Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

Prokimen, 7. hlas

Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho.

Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.

Aleluja, 4. hlas

Verš: Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu.

Verš: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.

Pričasten

Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Please follow and like us:
Počet videní: : 22