Služba Presvätej Bohorodičke

3 okt

Tropár, 4. hlas

My hriešni pokorne a vrúcne sa teraz utiekame k Bohorodičke. – Pokloňme sa jej a z hlbín duše volajme: – „Pomôž nám, Vládkyňa, a zľutuj sa nad nami. – Zachráň nás, lebo hynieme pre množstvo našich hriechov. – Neprepúšťaj naprázdno svojich služobníkov, – lebo ty jediná si naša orodovnica.

Kondák, 6. hlas

Nemáme inej pomoci, – nemáme inej nádeje, – okrem teba, prečistá Panna, – ty nám pomáhaj, – v teba dúfame – aj sa tebou chválime, – lebo sme tvoji služobníci. – Nedopusť, aby sme boli zahanbení.

Alebo tropár, 7. hlas

Božia Matka a Panna, – tvoju vznešenosť oslavu­jeme, – tvojej pomoci sa doprosujeme, – tvoj milostný obraz uctievame. – Ty si Matka milostí, – ty si Nádej sveta. – Neodvracaj sa od našich pro­sieb, – keď nás vidíš v núdzi, – ale zbav nás všet­kých našich nedostatkov.

Kondák, 6. hlas

Matka naša, v námahách nám pomáhaj. – V bo­les­tiach nám úľavy dopraj, – v súženiach nás pote­šuj, – v zápase nás posilňuj. – Vypros kresťanom zjednotenie, – duchovným svätú horlivosť, – hrieš­nikom odpustenie, – nábožným v dobrom zotrva­nie, – zomierajúcim spasenie, – dušiam, ktoré sú v očistci, vypros večnú slávu.

Alebo tropár, 6. hlas

Panenská Matka s panickým učeníkom – stála pod Krížom svojho Syna. – Nemohla zniesť pohľad na to, – ako je vyzdvihnutý na Kríž, – preto premo­žená žiaľom volala: – „Prečo len trpíš, keď ako Boh trpieť nemôžeš? – Syn môj, oslavujem tvoju nevý­slovnú dobrotu, – ktorá presahuje každý rozum.“

Kondák, 4. hlas

Keď ťa tvoja Matka a Panna videla na Kríži pribitého, – ako dobrovoľne prijímaš muky, Ježišu Vládca, – volala: „Ach, moje drahé dieťa, – ako len nespravodlivo trpíš rany. – Ty lekár ľudských bied, – svojím milosrdenstvom si všetkých zbavil záhuby.“

Prokimen, 3. hlas

Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.

Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.

Aleluja, 8. hlas

Verš: Čuj, dcéra, a pozoruj, a nakloň svoj sluch.

Verš: O tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.

Pričasten

Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Aleluja.

 

Please follow and like us:
Počet videní: : 25