Služba v čase prírodných nešťastí

3 okt

Tropár, 2. hlas

Netrestaj nás, Pane, vo svojom hneve. – Veď sme len prach a popol. – Naše duše sú obťažené neprávosťami. – Zmiluj sa nad nami a nedaj nám zahynúť. – Preukáž nám svoje milosrdenstvo.

Kondák, 6. hlas

Hrôzy smrti nás obkľúčili, Pane, – a temnota nás zahalila. – Pred plameňom tvojho hnevu ako vosk sa roztápajú naše dni. – Odvráť od nás svoj spra­vodlivý hnev – a zachovaj náš život, – aby sme svojím pokáním velebili tvoje milosrdenstvo.

Bohorodičník, 6. hlas

Nezahanbiteľná Zástankyňa kresťanov, – nena­hraditeľná Prostredníčka u Tvorcu. – Nepohrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, – ale príď nám, Dobrotivá, na pomoc, – veď ťa stále vzývame, – predstihni prosebníkov v naliehavých žiados­tiach, – zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.

Prokimen, 7. hlas

I keby som mal ísť tmavou dolinou, – nebudem sa báť zlého.

Verš: Pastier Izraela, čo ako ovcu vedieš Jozefa, počúvaj!

Aleluja, 1. hlas

Verš: Obkľúčilo ma smrtiace vlnobitie a vydesili zlostné prívaly.

Verš: Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovreli ma osídla smrti.

Pričasten

Zhliadni na mňa a zmiluj sa nado mnou, – ako sa zmilúvaš nad tými, – ktorí milujú tvoje meno. Aleluja.

Please follow and like us:
Počet videní: : 28