Služba za pokoj

3 okt

Tropár, 6. hlas

Riekol si, Pane, svojim apoštolom: – „Pokoj vám zanechávam, – svoj pokoj vám dávam.“ – Preto udeľ mier aj našim dňom. – Odvráť od nás roz­broje a vojny, – aby sme ti pokorne slúžili – a tvoju dobrotu velebili.

Kondák, 5. hlas

Kriste, ty si náš pokoj. – K tebe svoje ruky spí­na­me, – k tebe vrúcne voláme: – Nehľaď na množstvo našich hriechov, – ale vypočuj svojich služobníkov. – Na príhovor svojej Bohorodičky – odvráť od nás nepokoje, vzbury, hlad a utrpenia vojny. – Daj trvalý pokoj našej vlasti, – láskyplný Spasiteľ.

Bohorodičník, 5. hlas

Raduj sa, zapečatená Pánova brána. – Raduj sa, záštita a ochrana všetkých, čo sa k tebe utiekajú. – Raduj sa, panenská Matka, prístav pokoja, – ty si porodila svojho Stvoriteľa a nášho Boha. – Nepre­staň sa modliť za svojich ctiteľov, – ktorí sa klaňajú tvojmu Synovi.

Prokimen, 4. hlas

Tichí budú vlastniť zem – a potešia sa bohat­stvom pokoja.

Verš: Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý.

Aleluja, 1. hlas

Verš: Bože, vysloboď Izraela zo všetkých jeho súžení.

Verš: Preto každý nábožný bude sa modliť k tebe v čase tiesne.

Pričasten

Pán dá silu svojmu ľudu, – Pán požehná svoj ľud pokojom. Aleluja.

Please follow and like us:
Počet videní: : 31