Spoločná služba prepodobným a bláznom pre Krista

3 okt

Tropár, 4. hlas

Bože našich otcov, – vždy s nami láskavo zaobchádzaš. – Neodopieraj nám svoje milosrden­stvo, – ale na ich príhovor udeľ nám pokojný život.

Kondák, 2. hlas

Prepodobní a Bohu oddaní otcovia, – bezpečne ste prešli nespočetnými búrkami života. – V potokoch sĺz svojich ste potopili duchovných nepriateľov. – Preto ste dostali dar zázrakov. – Vrúcne vás prosíme, ustavične sa za nás modlite.

Bohorodičník, 2. hlas

Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

Prokimen, 7. hlas

V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.

Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.

Aleluja, 6. hlas

Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.

Verš: Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané.

Pričasten

Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Please follow and like us:
Počet videní: : 18