Spolok svätého Vojtecha: Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v Cirkvi a vo svete

13 apr

SSV - DostojnostKráčať so starými ľuďmi a ísť v ústrety starým ľuďom je povinnosťou všetkých. (Nepredajná)

Please follow and like us:
Počet videní: : 53