Správa o Celoslovenskej biblickej olympiáde

24 jún

21. 6. 2004 – DKÚ PE – Dňa 17. a 18. 6. 2004 sa konal tretí ročník Celoslovenskej Biblickej olympiády (ďalej CsBO), pod záštitou Ministerstva školstva SR a Konferencie biskupov Slovenska. Tento rok sa CsBO konala prostredníctvom Diecézneho katechetického úradu Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove, v priestoroch SPŠ Strojníckej v Prešove. Olympiády sa zúčastnili výhercovia prvých miest jednotlivých diecéz Slovenska. Súťaž prebiehala v siedmych kolách, pričom otázky pozostávali z Prvej a Druhej Knihy kráľov a Evanjelia podľa Matúša: – I. Test bez použitia Sv. písma; – II. Práca so Sv. Písmom; – III. Tajnička; – IV. Blafovačky; – V. Biblický kufor; – VI. Scénka z 1 Kr, 2 Kr alebo Mt. – VII. Okruhy. Nad priebehom súťaže dohliadala porota, ktorej po obidva dni predsedal Doc. ThBiblLic. ThDr. Anton Tyrol, PhD. Súťažilo sa v dvoch kategóriach. Vo štvrtok 17. 6. 2004 súťažila I. kategória – žiaci druhého stupňa ZŠ a žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií. Súťaž spoluotvorili modlitbou a príhovorom miestny eparcha, Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ a banskobystrický diecézny biskup, Mons. Rudolf Baláž, predseda Komisie pre katechizáciu a školstvo. V úvode sa prihovorila aj zástupkyňa z Ministerstva školstva SR, Ing. ThLic. Mária Paráková. Víťazmi CsBO v I. kategórii sa stali žiaci zo ZŠ v Havaji – Prešovská eparchia: Žolnová Viktória, Pecuchová Ivana a Pecuch Tomáš. 2. miesto: Gymnázium sv. T. Akvinského, Košice – Košická arcidiecéza: Hriňáková Daniela, Bačová Anna a Hospodár Michal. 3. miesto: ZŠ O. Cabana, Komjatice – Bratislavsko – Trnavská arcidiecéza: Ďurická Veronika, Buranská Lucia a Bartová Miroslava. Všetkým výhercom zablahoželal a odovzdal ceny Mons. Rudolf Baláž. Ďalší deň súťažila II. kategória – žiaci stredných škôl a žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií. Súťaž zahájil Mons. Doc. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD., ktorý taktiež víťazom na konci zablahoželal a odovzdal ceny. 1. miesto získali žiaci z Gymnázia A. Bernoláka v Senci – Bratislavsko – Trnavská arcidiecéza: Boršová Veronika, Jurčová Jana a Tureničová Mária. 2. miesto: Gymnázium sv. Františka, Žilina – Nitrianska diecéza: Masná Ľudmila, Šedová Zuzana, Marková Barbora. 3. miesto: Gymnázium Medzilaborce – Prešovská eparchia: Kačurová Monika, Krajňáková Zuzana, Vladyková Renáta. Paralelne s biblickou olympiádou prebiehala aj výtvarná súťaž pod názvom „Biblia v detskej fantázii“, ktorej sa zúčastnili žiaci základných a stredných škôl navštevujúci rímskokatolícku alebo gréckokatolícku náboženskú výchovu. Súťažilo sa v piatich kategóriach. Výtvarná komisia vyhodnotila a ocenila najlepšie práce, pričom víťazi prác jednotlivých kategórií boli pozvaní na celoslovenské kolo BO, kde im boli odovzdané diplomy a ceny. Na 1. mieste v jednotlivých kategóriách sa umiestnili: I. kat. – ZŠ: roč. 1. – 2.: Kristína Roudičová- „Nasýtenie piatich tisícov“ – 1.A – CZŠ Š. Mnoheľa, Poprad – Spišská diecéza. II. kat. – ZŠ: roč. 2. –3.: Nikola Majerčáková – „O stratenej ovci“ – 3. A – CZŠ Š Mnoheľa, Poprad – Spišská diecéza. III. kat. – ZŠ: roč. 5. –6.: Antónia Milčáková – „Zvestovanie“ – 6. B –ZŠ Kamenica n./ Cirochou – KE arcidiecéza. IV. kat. – roč. 7. – 9.: Ildikó Budová – „Návrat k viere“ – 9. roč. – CZŠ A. Bernoláka, N. Zámky – BA – TT arcidiecéza. V. kat. – 1. miesto neudelené. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v budúcich súťažiach.

Please follow and like us:
Počet videní: : 34