17 aug

Starostlivosť o blížneho

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

Na dvere fary zaklopal muž, ktorý chcel rozprávať s kňazom. Kňaz bol známy svojou charitatívnou láskou. Pomohol každému biednemu, kto sa na neho obrátil. Návštevník sa na neho obrátil s prosbou: „Otče, chcel by som upriamiť vašu pozornosť je jednu biednu rodinu, ktorá býva v neďalekej štvrti. Otec je bez práce, matka je chorá a deti sú hladné. Okrem toho im hrozí, že budú vyhodení zo svojho bytu, lebo tento mesiac nezaplatili nájomné.“ „To je hrozné… ale Boh sa postará,“ povedal kňaz a vyťahoval peňaženku. Ale ešte sa spýtal: „A vy ste kto?“ Mužovi sa v očiach zaleskli slzy a zašepkal: „Ja som ich domáci. Ja som im prenajal ten byt.“