Strobel Lee: Kauza Kristus

13 apr

Strobel L. - Kauza KristusNakoľko spoľahlivý je Nový zákon? Zachovali sa okrem záznamov v Biblii nejaké dôkazy, ktoré potvrdzujú, že Ježiš je skutočnou osobou z histórie? Z akého dôvodu by sme mali veriť, že Ježiš vstal z mŕtvych? Túžba nájsť odpovede na tieto otázky viedla Lee Strobela, …

Please follow and like us:
Počet videní: : 43