13 apr

Strobel Lee: Kauza Kristus

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

Strobel L. - Kauza KristusNakoľko spoľahlivý je Nový zákon? Zachovali sa okrem záznamov v Biblii nejaké dôkazy, ktoré potvrdzujú, že Ježiš je skutočnou osobou z histórie? Z akého dôvodu by sme mali veriť, že Ježiš vstal z mŕtvych? Túžba nájsť odpovede na tieto otázky viedla Lee Strobela, …