Štvrtá pôstna sobota

19 júl

Veľký pôst alebo Svätá Štyridsiatnica je v byzantskom obrade pomenovanie pre najdôležitejšie kresťanské pôstne obdobie. V liturgickom roku sa nachádza pred sviatkom Kristovho vzkriesenia a trvá okolo 40 dní. V cirkvách byzantského obradu sa začína pondelkom po Syropôstnej nedeli (Čistým pondelkom). Veľkému pôstu predchádza niekoľko týždňov predpôstneho obdobia. V soboty a nedele v byzantskej tradícií sa nedodržuje pôst. Zajtra, na štvrtú nedeľu Veľkého pôstu si pripomíname pamiatku sv. Jána Klimaka. Po veľkej poklone krížu, Cirkev nám náučne pripomína tohoto svätého, ktorý zobrazil – lestvicu – (rebrík), v ktorej predstavil 30 stupňov duchovného postupu od nedokonalosti k dokonalosti.

Please follow and like us:
Počet videní: : 33