Sú známi víťazi celoslovenského metropolitného kola Biblickej súťaže Prešovskej metropolie

12 máj
10. 05. 2017 – (TSKE) – Dvanásť najlepších družstiev z Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie v Biblickej súťaži si zmeralo sily na metropolitnom kole, ktoré prebiehalo v dňoch 9. – 10. mája v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli.
Súťažiaci Biblickej súťaže začali program spoločnou svätou liturgiou, ktorú slávil o. Ján Ducár, riaditeľ katechetického úradu Košickej eparchie, spolu s o. Petrom Capom, riaditeľom katechetického úradu Prešovskej archieparchie, a ďalšími kňazmi, ktorí sprevádzali svoje družstvá na súťaži. O. Ján vo svojom príhovore povzbudil súťažiacich k čítaniu Svätého písma, a to nie len kvôli túžbe vyhrať Biblickú súťaž, ale predovšetkým kvôli túžbe spoznávať Boha.
Večerný program pokračoval vzájomným predstavením družstiev, pričom každé predviedlo aj vopred pripravenú scénku zo Svätého písma alebo zo života svojej farnosti či školy. Scénky boli následne vyhodnotené a každý zúčastnený dostal diplom. Deň sa zakončil spoločnou modlitbou desiatku posvätného ruženca.
Súťažný deň začal spoločnou modlitbou a raňajkami, po ktorých začal vedomostný boj. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – spoločne prvý a druhý ročník základných škôl a spolu tretí a štvrtý ročník. Súťaž prebiehala v piatich kolách, pričom súťažné úlohy boli zamerané na všeobecné vedomosti z určených biblických textov, na prácu so Svätým písmom, znalosť biblických miest, či na prácu s obrázkami vystihujúcimi udalosti z určeného evanjelia.
Po neraz vyrovnaných kolách nasledovala slávnostná svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu s prítomnými kňazmi za účasti katechétov a predovšetkým súťažiacich. V príhovore vladyka deťom pripomenul, že hlavný dôvod čítania Svätého písma je hľadať múdrosť, ktorá spočíva v bázni pred Bohom a vyhýbaniu sa každému hriechu. V závere svätej liturgie prebehlo vyhodnotenie súťaže, pričom všetkým prítomným vladyka Milan odovzdal ceny a diplomy podľa ich náležitého umiestnenia.
Biblická súťaž sa v tento rok organizovala už po 19-stykrát. Počas týchto rokov Biblická súťaž prešla rozličnými reorganizáciami, predsa však aj dnes motivuje deti k čítaniu Svätého písma, ktoré spätne obohacuje ich život. A teda ani tento rok nebol nikto porazený, veď podstatou súťaže nie je umiestniť sa ako prvý, ale spoznať Krista a napĺňať sa Ním skrze čítanie Svätého písma.
Družstvá z jednotlivých eparchií súťažiace v dvoch kategóriách sa umiestnili v nasledovnom poradí:
A. Kategória (1. – .2. ročník ZŠ)
1. Farnosť Bardejov
2. Základná škola Komenského, Trebišov
3. Základná škola, Vinné
4. Cirkevná spojená škola, Sečovce
5. Základná škola s materskou školou, Čirč
6. Základná škola s materskou školou, Jakubany
B. Kategória (3. – 4. ročník ZŠ)
1. Základná škola Dargovských hrdinov, Humenné
2. Základná škola Komenského, Trebišov
3.Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Košice
4.Cirkevná základná škola s materskou školou Pavla Petra Gojdiča, Prešov
5. Základná škola Okružná, Michalovce
6.Základná škola s materskou školou, Jakubany – 10. 5. 2017
Please follow and like us:
Počet videní: : 32