13. január – Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik. Svätý Jakub, nisibiský biskup. Svätý mučeník Peter z Anium

13 jan

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik

Mená dnešných svätcov majú grécky pôvod. Hermyl znamená „Podobný gréckemu bohovi poslov Hermovi“ a Stratonik „Vojenský“. Obaja dnešní mučeníci vydali svedectvo mučeníckej smrti za Krista začiatkom štvrtého storočia za vlády cisára Licínia. Udialo sa to v antickom meste Singidunum rímskej provincie Moesia Superior, v súčasnosti je to hlavné mesto Srbska, Belehrad. Podľa tradície bol Hermyl diakonom. Počas mučenia povzbudzoval Stratonika vo viere. Napokon oboch utopili v rieke Dunaj.

Svätý Jakub, nisibiský biskup

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „druhorodený“. Nisibiský biskup Jakub vynikal veľkou asketickou prísnosťou. Bol učiteľom známeho Efréma Sýrskeho. Ako účastník na koncile v Nicei, vystúpil proti ariánom. Svätý Jakub, nisibiský biskup zomrel v mieste svojho biskupského sídla v roku 338, v čase keď ho obsadili Peržania. Jeho hrob v Nisibise sa považoval za ochranu mesta. Nie je pravdepodobné, že by Jakub žil ako pustovník v horách, keďže Efrém Sýrsky o tom nič neuvádza.

Svätý mučeník Peter z mesta Anium

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „skala“. Dnešný mučeník Peter pochádzal z mesta Anium. Bližšie bibliografické údaje o ňom chýbajú. Za Krista zomrel v meste Hierapolis v roku 309, alebo 310.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa BBKL, OCA, heiligenlexikon.de spracoval o. Ján Sabol ml.

Počet videní: : 15