Bazil Veľký, arcibiskup Kapadóckej cirkvi

31 dec

DÁTUM SPOMIENKY : 01. JANUÁR

CELÝ NÁZOV : Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey

 

SYNAXÁR :

Meno Bazil má grécky pôvod a znamená „Kráľovský“. Učiteľ cirkvi sa narodil v období rokov 329 až 331 v kapadóckej Cézarey. Pochádzal zo vznešenej kresťanskej rodiny a mal troch súrodencov. Po klasických štúdiách v Cézaee, Konštantínopole a v Aténach sa vrátil do rodiska. V roku 356 prijal krst a na asketický život, podľa ideálu Eustatia zo Sebasty. Po študijnej ceste do mníšskeho Orientu, založil spolu s Gregorom Naziánskym v Ponte kláštor. Tu obaja na základe Origenových diel napísali „Filokaliu“. Bazil tu tiež vytvoril dielo „Moralia“ a prvý koncept spisu „Asketikon“. V roku 360 sa zúčastnil synody v Konštantínopole. Druhým prelomom v jeho živote bol návrat zo samoty do cirkevno-pastoračného života. V roku 364 sa v Cézaree stal kňazom a rozvinul intenzívnu pastoračnú, sociálnu a cirkevno-politickú činnosť. O šesť rokov neskôr sa Bazil stal cézarejským arcibiskupom a metropolitom Kapadócie. V tomto úrade bojoval proti násilne sa rozširujúcemu arianizmu, urovnal napäté vzťahy s pápežom Damazom pre Melétia z Antiochie, formoval liturgiu a angažoval sa v sociálnej oblasti. Dal vybudovať dom pre pútnikov, nemocnicu pre chudobných a lekársky výskumný ústav. Unavený z námah a trápený chorobou zomrel 1. januára 379. Svätý Bazil Veľký je vzhľadom na svoju cirkevno-politickú činnosť, najväčší z troch Kapadóčanov. Stal sa stĺpom nicejskej viery. Na poli askézy sa svojimi dielami stal otcom východného cenobitizmu. Už jeho súčasníci ho nazývali „Veľký“.

Podľa LThK – Lexikon für Theologie und Kirche spracoval Ján Sabol ml.

Zdroj: vysielané Rádiom LUMEN

Please follow and like us:
Počet videní: : 53