Sväté tajomstvá

3 okt

Sviatosti sú účinné znaky milosti ustanovené Kristom a zverené Cirkvi, ktorými sa nám udeľuje Boží život. Viditeľné obrady, ktorými sa sviatosti slávia a vysluhujú, naznačujú a spôsobujú milosti, ktoré sú vlastné každej sviatosti. Sviatosti prinášajú ovocie u tých, ktorí ich prijímajú s potrebnými dispozíciami (Katechizmus Katolíckej cirkvi, v čl. 774 hovorí, že východné cirkvi nazývajú sviatosti aj svätými tajomstvami).

Sviatosťami uvádzania do kresťanského života, t.j. krstom, myropomazaním a Eucharistiou, sa kladú základy celého kresťanského života. Prijatím týchto sviatostí dostávajú veriaci v čoraz väčšej miere bohatstvo Božieho života a napredujú k dokonalosti lásky (HS,Gr.kat.eparchia, Košice 2009).

Please follow and like us:
Počet videní: : 30