Tajomstvo vykúpenia

20 júl

To, čo je tajomné vo vykúpení… je nepochopiteľná Božia láska k vlastnému stvoreniu. Kríž visiaci na stenách našich príbytkov nám neustále pripomína toto tajomstvo a vyzýva nás, aby sme neustále láskavo odpovedali nekonečnému milosrdenstvu obetou našich utrpení a našej smrti. Padnime na kolená pred krížom, ktorý je pohoršením pre Židov a bláznovstvom pre pohanov. My môžeme iba opakovať slová sv. Jána: My kresťania sme uverili Božej láske k nám. Táto láska, ktorá ohromuje náš rozum, nakoľko ho prevyšuje, že je prvým a posledným slovom našej viery, základom našej nádeje a večným pokrmom našej lásky. (Sullerot)

Please follow and like us:
Počet videní: : 43