Tomášova návšteva

21 júl

Sv. Tomáš Akvinský raz navštívil svojho priateľa sv. Bonaventúru, ktorý v tom čase prednášal v Paríži a o ktorom poslucháči hovorili len s obdivom. Sv. Tomáš ho pri tejto príležitosti prosil, aby mu ukázal knihy, z ktorých čerpá svoje vedomosti. Bonaventúra ho zaviedol do svojej cely a ukázal mu knihy, ktoré práve ležali na stole. Sv. Tomáš s tým nebol spokojný. Pýtal sa na ďalšie knihy, z ktorých čerpá. Bonaventúra ho po tejto otázke zaviedol do oratória, v ktorom bol krásny a k modlitbe povznášajúci kríž a povedal svojmu hosťovi: „Milý páter, toto sú moje knihy! Ver mi, keď ti hovorím, a keď ťa uisťujem, že toto je moja hlavná kniha a že odtiaľ čerpám všetko, čo učím a píšem. Omnoho viac som prospel v štúdiu a omnoho viac svetla pravej vedy som získal pri päte kríža, než pomocou všetkých ostatných kníh a učených prác. Tu som prednášal svoje pochybnosti a bol som poučený, keď som sa zúčastnil sv. omše, keď som pri sv. omši posluhoval…“

Please follow and like us:
Počet videní: : 32