V Prešove sa konal odborno-metodický seminár na tému Jubileum zjavení vo Fatime

22 mar

22. 03. 2017 – DKÚ PA – V roku fatimskej Panny Márie pripravil dňa 20. marca 2017 Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálnym pracoviskom v Prešove, odborno-metodický seminár s názvom Jubileum zjavení vo Fatime (1917 – 2017), ktorého odborným lektorom bol doc. Peter Borza z Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove. Pozornosť účastníkov seminára zameral na náboženský a historický aspekt zjavení vo Fatime, ktoré sa udiali počas prvej svetovej vojny a tesne pred komunistickým pučom v Rusku. Poukázal na znamenie Prozreteľnosti pre 20. storočie a fakt, že poslušnosť Matke Božej v podobe pokánia – obrátenia – viery pomáha víťaziť nad totalitnými systémami 20. storočia. Zdôraznil dôležitosť slobody človeka a slová emeritného pápeža Benedikta XVI. vyslovené počas jeho služby prefekta Kongregácie pre náuku viery k otázke tretieho tajomstva z Fatimy, keď povedal, „že nejestvuje nezmeniteľný osud, že viera a modlitba sú silami, ktoré môžu vplývať na dejiny, a že napokon modlitba je silnejšia ako náboje a viera silnejšia ako rozbroje.” Fatimské zjavenia tak ponúkajú príležitosť na bližšie zoznámenie sa s účinkami duchovných nástrojov v zápase s totalitnými systémami komunizmu a nacizmu v 20. storočí a zároveň je hlas z Fatimy výzvou, aby sme podobným spôsobom nastolili pokoj v dnešnom rozháranom svete.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 63